Mô hình tòa nhà Flatiron By Meridian tại Phnom Penh Campuchia

Cover image - Mô hình tòa nhà Flatiron By Meridian tại Phnom Penh Campuchia

Dự án tòa nhà Flatiron By Meridian được thực hiện và bàn giao tại Phnom Penh, Campuchia. Mô hình được trưng bày tại tòa nhà CASA By Meridian, Campuchia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

call button